Kyllä voi. Työskentelyapurahaa voi hakea Suomen kansalainen tai Suomessa asuva ulkomaalainen pääsääntöisesti Suomessa tapahtuvaan työhön. Tärkeintä on, että hankkeella tai työllä on selkeä yhteys Suomeen.

Apurahaa hakevan yhdistyksesi/yhteisösi tulee olla rekisteröity toimija. Kaikki PRH:n yhdistysrekisteriin merkityt yhdistykset saivat Y-tunnuksen 18.9.2019. Samalla luovuttiin yhdistysrekisterinumeron käytöstä.

Kyllä. Apurahaa voi hakea näyttämö- ja sirkustaiteeseen. Näyttömötaiteiden apurahoja haetaan kirjallisuuden hakulomakkeella ja kirjallisuuden alaa koskevilla liitteillä. Jos et pysty valitsemaan näyttämötaidetta hakulomakkeella, tarkista että olet valinnut oikean hakemuspohjan. Lue lisää: Kirjallisuus

Jos haet apurahaa väitöskirjatyöhön (tiede, taiteenalojen tohtorintutkinto) liitä mukaan maisterin tutkintotodistuksesi. Kopio todistuksesta riittää.

Jos haet apurahaa post doc -tutkimukseen, liitä tohtorin tutkintotodistuksesi. Jos olet juuri väittelemässä eikä sinulla ole hakuaikana käsillä tutkintotodistusta, liitä hakemukseen tiedekunnan myöntämä väittelylupa.

Jos kyseessä on työryhmä, kerro kaikkien työryhmässä työskentelevien henkilöiden ansiot. Ilmoita apurahaa hakevan työryhmän kokoonpano hakemuksessa. Hankkeen toteuttamiseen osallistuva ryhmä voi olla suurempi kuin apurahaa hakevat työryhmän jäsenet.

Kyllä on. Olipa kyseessä yksityishenkilö tai työryhmä tai yhteisö, kerro vain ne ansiot, jotka tukevat nyt suunnitteilla olevan työn toteuttamista. Jos kyseessä on työryhmä, kerro kaikkien työryhmässä työskentelevien henkilöiden ansiot. Yhteisöhakemuksessa kerro vastuullisen johtajan ansiot.

Apurahaa ei voi hakea toisen puolesta. Hakijan tulee itse täyttää hakemuksensa hakiessaan henkilökohtaista apurahaa.

Jos apuraha haetaan työryhmälle, täytä hakijan tiedoille osoitettu sivu työryhmän vetäjän tiedoilla. Työryhmän vetäjä vastaa myönnettävästä apurahasta, sen selvityksen tekemisestä sekä tarvittaessa eri viranomaisille esim. eläkelaitokseen (Mela) ja verottajaan päin. Ilmoita apurahaa hakevan työryhmän kokoonpano hakemuksessa. Hankkeen toteuttamiseen osallistuva ryhmä voi olla suurempi kuin apurahaa hakevat työryhmän jäsenet.

Ilmoita hakemuksen jättämisen jälkeen sinulle muista säätiöistä myönnetyt apurahat samaan ja/tai eri hankkeeseen sähköisesti apurahojen verkkopalvelun kautta. Apurahoja voi ilmoittaa palvelun kautta rajoitetun ajan. Tarkista päivämäärä järjestelmästä. Voit ilmoittaa apurahan myös säätiön toimistoon toimisto (at) kordelin.fi.

Et voi. Apuraha tarkoitettu yksityishenkilöille eri tieteenalojen väitöskirjatöiden loppu- ja viimeistelyvaiheeseen. Väitöskirja-apurahaa voi hakea, jos väitökirjatyötä on jäljellä enintään kaksi vuotta.

Apurahahakemukseen liitettävän laajemman työsuunnitelman pituus on enintään viisi sivua, sisältäen lähdeluettelon.

Kyllä voit. Mahdollisesti sinulle myönnettävästä apurahasta osan voit käyttää yliopistokorvaukseen. Huomioithan, että mahdollinen yliopistokorvaus sisältyy kuuden tai 12 kuukauden apurahaan, eli sitä ei lasketa kuuden kuukauden, enintään 12 000 euroa, tai 12 kuukauden, enintään 24 000 euroa, päälle.

Apurahaa haetaan aina apurahojen verkkopalvelussa ellei toisin mainita. Ota käyttäjätunnuksesi talteen. Emme käsittele sähköpostitse tai postitse tulleita hakemuksia.

Suuret kulttuurihankkeet -haku järjestetään vuosittain tammikuussa. Lue lisää suurista kulttuurihankkeista.

Hakemusjärjestelmään kirjautuessa sinun tulee luoda vapaavalintainen käyttäjätunnus ja salasana. Säilytä käyttäjätunnus ja salasana. Tarvitset niitä hakemusta muokatessasi, apurahaa nostaessasi ja käyttöselvitystä tehdessäsi. Jos olet unohtanut salasanan, voit tilata uuden sähköpostiisi.

Pääsääntö on, että apuraha on tarkoitettu työhön, joka tehdään myöntöä seuraavana kalenterivuonna. Työ voi aikaisintaan alkaa myöntövuoden lokakuussa. Apuraha on pääsääntöisesti tarkoitettu nostettavaksi myöntöä seuraavana kalenterivuonna, ja käytettäväksi kahden vuoden kuluessa sen myöntämisestä. Käytännössä apurahaa voi kuitenkin nostaa aikaisintaan joulukuun alusta. Tämä koskee myös tutkimusvierailuja ja kongressimatkoja. Apuraha myönnetään kerrallaan yhdeksi vuodeksi.

 

Et voi. Emme myönnä apurahoja työharjoitteluun.

Voi toimia, esimerkiksi Suuret kulttuurihankkeet on tällainen kohde. Myös elokuun päähausta voi yritys hakea apurahaa, jos hanke, johon apurahaa haetaan, on yleishyödyllinen.

Hakemus liitteineen on lähetettävä hakuajan puitteissa. Emme käsittele myöhässä tullutta hakemusta tai liitteitä. Poikkeuksen tekevät väitöskirjaan ja post doc -tutkimukseen tarvittavat liitteet.

Jos haet apurahaa väitöskirjaan, liitä todistus ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisesta. Post doc- vaiheessa liitä kopio tutkintotodistuksesta tai väittelylupa. Jos et ehdi saada tutkintotodistusta tai väittelylupaa hakuajan päättymiseen mennessä, voit lähettää sen/ne hakuajan jälkeen annettuun määräpäivään mennessä. Tässä tapauksessa mainitse asiasta hakemuksessasi.

Jos haet apurahaa väitöskirjaan, liitä hakemukseesi todistus ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisesta.  Jos et ehdi saada tutkintotodistusta hakuajan päättymiseen mennessä, voit lähettää sen hakuajan jälkeen annettuun määräpäivään mennessä hakupalvelun kautta. Tässä tapauksessa mainitse asiasta hakemuksessasi.

 • Tutkintotodistus (jos haet väitöskirja-apurahaa tai post doc -apurahaa)
 • Ansioluettelo
 • Julkaisuluettelo
 • Tiedekunnan myöntämä väittelylupa (jos haet post doc -tutkimukseen)
 • Lausunto työn edistymisestä (pyydä ohjaajaasi toimittamaan lausuntopalvelun kautta)
 • Laajempi työsuunnitelma
 • Kutsu, jos kongressimatka (jos haet kongressimatkaan)Kaikkien liitteiden on oltava pdf-muotoisia ja ne pitää lähettää apurahojen verkkopalvelun kautta. Liitteitä ja lausuntoja ei voi lähettää sähköpostitse.
 • ansioluettelo (pakollinen)
 • kuvaliite (pakollinen paitsi taiteen tohtorintutkinnot ja musiikki)
 • talousarvio (pakollinen vain jos hakijana on työryhmä/yhteisö)
 • toimintakertomus (pakollinen, jos hakija on yhteisö)
 • tutkintotodistus (pakollinen vain taiteen tohtorintutkinnot)
 • laajempi työsuunnitelma (pakollinen vain taiteen tohtorintutkinnot)
 • julkaisuluettelo (pakollinen vain taiteen tohtorintutknnot)

Kaikkien liitteiden on oltava pdf-muotoisia ja ne pitää lähettää apurahojen verkkopalvelun kautta. Liitteitä ja lausuntoja ei voi lähettää sähköpostitse.

Kaikkien liitteiden on oltava pdf-muotoisia ja ne pitää lähettää apurahojen verkkopalvelun kautta. Liitteitä ja lausuntoja ei voi lähettää sähköpostitse.

 • ansioluettelo (pakollinen)
 • suositus (vapaaehtoinen)
 • maininta mahdollisesta kustannussopimuksesta (vapaaehtoinen)
 • laajempi työsuunnitelma (vapaaehtoinen)
 • kuvaliite, vapaaehtoinen (esim. jos kyse esim. lastenkirjan kuvituksesta tai sarjakuvateoksesta, enintään 5 kuvaa)
 • toimintakertomus (pakollinen jos yhteisöhakija)
 • talousarvio (pakollinen jos työryhmä/yhteisö) 

Kaikkien liitteiden on oltava pdf-muotoisia ja ne pitää lähettää apurahojen verkkopalvelun kautta. Liitteitä ja lausuntoja ei voi lähettää sähköpostitse.

 • ansioluettelo (pakollinen)
 • laajempi työsuunnitelma (vapaaehtoinen)
 • talousarvio (pakollinen vain jos työryhmä/yhteisö)
 • toimintakertomus (pakollinen vain jos yhteisöhakija)
 • maininta mahdollisesta kustannussopimuksesta (vapaaehtoinen)

Jos haet apurahaa tutkimukseen, pyydä työsi ohjaajaa tekemään työsi edistymisestä lausunto, jonka liität hakemukseesi. Lausunto tehdään täällä.  Muiden alojen hakemuksiin, esimerkiksi taide, ei liitetä lausuntoja.

Voi jos hän asuu Suomessa tai apurahalla tehtävä työllä on selkeä sidos Suomeen tai koskettaa Suomea.

Hakemuksen voi tehdä suomeksi tai englanniksi. Myös itse lomakkeen voi täyttää englanniksi. Hakemuksen liitteen kieli voi olla myös englanniksi (esimerkiksi tutkimussuunnitelma), mutta selkeyden vuoksi on hyvä käyttää hakemuksessa samaa kieltä kauttaaltaan.

Kyllä voi. Kovan kilpailun takia kannattaa kuitenkin priorisoida ja kirjoittaa yksi loistava hakemus kuin kiireessä kaksi keskinkertaista.

Kyllä voit. Säätiön on mahdollista myöntää apuraha esimerkiksi väitöskirjantekijälle toiseksi vuodeksi. Jokaista vuotta haetaan kuitenkin erikseen.

Säätiön nimi tai tunnus on tuotava esille apurahalla toteutetuissa printti- ja digijulkaisuissa.

Maksatuspyynnön voi ainoastaan tehdä sillä käyttäjätunnuksella millä olet tehnyt hakemuksenkin. Jos et yrityksistäsi huolimatta muista käyttäjätunnusta, ota yhteyttä toimisto@kordelin.fi.

Maksamme apurahat kerran kuukaudessa kuun alussa. Maksatuspyyntö on tehtävä viimeistään kahta viikkoa ennen toivottua maksuajankohtaa. Voit itse määritellä minkä suuruisissa erissä haluat apurahan maksettavan.

Maksatuspyyntölomake koskee vain muutamia säätiön apurahoja (palkinnot ja post doc-poolin kautta myönnetyt apurahat). Voit pyytää puuttuvaa lomakettapuhelimitse tai sähköpostitse säätiön toimistosta.

Apuraha nostetaan tekemällä maksatuspyyntö apurahojen verkkopalvelussa. Maksatuspyynnön tekeminen edellyttää kirjautumista sekä maksatuskoodia, joka löytyy myöntökirjeessä.

Apuraha maksetaan sille taholle tai henkilölle, jolle se on myönnetty. Säätiö ei maksa apurahoja suoraan esimerkiksi saajan yhteistyökumppanien tileille. Työryhmän apurahat on mahdollista maksaa vetäjän nimissä olevalle projektitilille. Huomaa, että apuraha on myönnetty sinulle ja työryhmälle ja siitä tehdään aikanaan valvontailmoitus verottajalle sinun nimissäsi.

Kaikista apurahatyöhön liittyvistä muutoksista tulee ilmoittaa kirjallisesti toimisto@kordelin.fi. Jos olet jo nostanut apurahaa, ilmoita niin ikään muutoksesta sähköpostitse ja sovi nostetun apurahan palauttamisesta apurahakauden keskeytyksen ajaksi.

Päätoimiseen työskentelyyn tarkoitetun apurahan kanssa ei voi samanaikaisesti nauttia toista vastaavaa rahoitusta.

Työtä voi tehdä korkeintaan 25 % apurahalla tehtävään työhön käytettävästä kokoaikaisesta työajasta, siis noin 1,25 päivää viikossa. Jos työskentelet enemmän, ota yhteys toimistoon.

Apurahan käyttöselvitys tehdään apurahojen verkkopalvelussa. Toimi näin, vaikka olisit aikoinaan tehnyt apurahahakemuksen paperilla. Palkinnoista käyttöselvitystä ei toimiteta. Työryhmien käyttöselvityksestä on vastuussa työryhmien vetäjä ja yhteisön selvityksestä vastaa hankkeen vastuuhenkilö.

Käyttöselvitysten hyväksymisestä ei lähetetä kuittausta. Jos selvityksessä on puutteita tai kysyttävää, otamme sinuun yhteyttä.

Selvitys pitää tehdä viimeistään vuoden kuluessa apurahan viimeisestä maksuerästä. Selvitys tulee toimittaa, vaikka hanke ei olisikaan vielä valmis. Tällöin raportoi, mitä apurahalla saatiin aikaan raportointihetkeen mennessä.

Opintoja, tieteellistä tutkimusta tai taiteen harjoittamista varten saatu apuraha tai stipendi voi olla verovapaata tuloa. Apuraha on verovapaata ilman ylärajaa, jos sen maksaja on julkisyhteisö eli esimerkiksi valtio, kunta, taiteen keskustoimikunta, alueellinen taidetoimikunta, Suomen Akatemia tai Pohjoismaiden neuvosto.

Yksityisten tahojen maksamat apurahat ovat verovapaita, jos kaikkien apurahojen (sekä julkisilta että yksityisiltä maksajilta saatujen) yhteenlaskettu määrä ei ylitä vuodessa valtion taiteilija-apurahan määrää.

Esimerkiksi vuoden 2020 apurahoista joudut maksamaan veroa ainoastaan, jos sekä julkisilta että yksityisiltä myöntäjiltä saamasi apurahat ylittivät viime vuonna 23 376,45 euroa kulujen vähentämisen jälkeen. Verotettavaa on vain edellä mainitun rajan ylittävä osuus. Vuonna 2021 verovapaa raja on 23 668,35 euroa.

Huomaa, että verovapaus koskee vain opintoja, tieteellistä tutkimusta tai taiteen harjoittamista varten saatuja apurahoja tai stipendejä sekä kirjailijoille ja kääntäjille maksettua ns. kirjastoapurahaa. Muuta tarkoitusta varten saadut apurahat ja stipendit ovat aina veronalaista ansiotuloa apurahan myöntäjästä riippumatta.

Verovapaus koskee kuitenkin ainoastaan yksityishenkilöille ja työryhmille myönnettyjä apurahoja. Jos apurahansaajana on yhdistys, sen edelleen maksamat korvaukset tehdystä työstä ovat palkkaa, josta yhdistyksen tulee suorittaa sivukulut. Tämä on syytä ottaa huomioon tulo- ja menoarviota laadittaessa.

Verovuodesta 2019 alkaen stipendit, opintorahat ja muut apurahat sekä palkinnot ovat sen verovuoden tuloa, jona ne maksetaan. Vuoteen 2018 saakka apuraha on ollut aina sen verovuoden tuloa, jona se on ollut nostettavissa.

Lähde: Verohallinto
Ks. Tarkemmat ohjeet www.vero.fi.

Kordelinin säätiö saa vuosittain useita tuhansia hakemuksia, ja hyviä hakijoita on paljon. Säätiöllä ei suuren hakemusmäärän vuoksi ole mahdollista antaa palautetta eikä perustella yksittäisiä hakemuksia. Julkaisemme loppuvuodesta verkkosivuillamme yleispalautteen elokuun hakukierroksen hakemuksista. Tutustu palautteeseen.

Toimita hankkeen loppuraportti viimeistään kuukauden kuluttua hankkeen päättymisestä. Loppuraportti käydään läpi arviointikeskustelussa yhdessä säätiön edustajien kanssa. Jos haet toista peräkkäistä kaksivuotista suuret kulttuurihankkeet -apurahaa, tee loppuraportti ja uusi hakemus säätiölle tammikuun viimeiseen päivään mennessä.

Toimita ensimmäisen toimintavuoden väliraportti tammikuun viimeiseen päivään mennessä. Jälkimmäisen vuoden apurahan maksaminen edellyttää, että hankevastaava on toimittanut väliraportin, jossa todennetaan hankkeen edistyneen suunnitellusti. Jos väliraporttia ei toimiteta tai hanke ei ole edennyt suunnitelmien mukaisesti, säätiö ei voi maksaa toisen vuoden avustusta.

Hakemukset arvioi Alfred Kordelinin säätiön monialainen asiantuntijaryhmä. Loppusuoralle yltäneet hakijat kutsutaan maaliskuun alussa esittelemään hankkeitaan. Päätökset rahoitettavista hankkeista tekee säätiön hallitus maaliskuussa.

Arvioinnissa kiinnitämme huomiota seuraaviin asioihin:

 • hakijalla on näkemys, mitä tuloksia hankkeelta voidaan odottaa. Tämä tuodaan selkeästi ja ymmärrettävästi esiin hakemuksessa.
 • edellytykset hankkeen käynnistämiseksi ovat olemassa. Tämä tarkoittaa sitä, että hakijalla on esimerkiksi osoittaa sitoumukset hankkeeseen osallistuvilta yhteistyökumppaneilta tai verkostolta.
 • hakijalla on kokemusta ja valmiudet vastata mittavan hankkeen läpiviemisestä
 • hanke on kokonaisuus, jossa on alku ja loppu. Hankesuunnitelma ja talousarvio on realistinen
 • Kordelinin säätiöltä haettavan rahoituksen osuus, omarahoitusosuus sekä muun rahoituksen osuudet on hakemuksessa määritelty. Omarahoitusta ovat esimerkiksi lipputulot ja veloituksetta käytössä olevat esitystilat. Muu rahoitus on muiden hanketta tukevien tahojen rahoitusosuudet: esimerkiksi muut säätiöt, yritykset, julkinen rahoitus
 • hakijalla on hyvät viestintä- ja markkinointivalmiudet
 • hakija kertoo, miten hankkeen onnistumista mitataan
 • Hankkeen vetäjän/vetäjien ansioluettelo
 • Laajempi työsuunnitelma. Laajemman työsuunnitelmaan on sisällytettävä hankkeen konkreettiset tavoitteet molemmille toimintavuosille.
 • Hankkeen talousarvio eriteltynä
 • Viimeisin toimintakertomus ja tilinpäätös

Päätökset rahoitettavista hankkeista tekee säätiön hallitus maaliskuussa. Ilmoitamme sähköpostitse päätöksistä kaikille hakijoille maaliskuussa.

Kaksivuotisen suuret kulttuurihankkeet -apurahan suuruus on vähintään 100 000 euroa ja enintään 300 000 euroa. Hakija kertoo hakulomakkeessa sekä ensimmäiselle että toiselle vuodelle haettavan summan. Haetun summan ei tarvitse jakautua tasan vuosien kesken.

Esimerkkihanke 1. minimi
1. vuoden haettava apuraha 60 000 euroa + 2. vuoden haettava apuraha 40 000 euroa = yhteensä 100 000 euroa

Esimerkkihanke 2. maksimi
1. vuoden haettava apuraha 200 000 euroa + 2. vuoden haettava apuraha 100 000 euroa = yhteensä 300 000 euroa

Hanke on kaksivuotinen. Hanke kestää vähintään ja enintään kaksi vuotta.

Kaksivuotisen suuret kulttuurihankkeet -apurahan suuruus on vähintään 100 000 euroa ja enintään 300 000 euroa. Hakija kertoo hakulomakkeessa sekä ensimmäiselle että toiselle vuodelle haettavan summan. Haetun summan ei tarvitse jakautua tasan vuosien kesken.

Apurahan käyttöaika on 1.4 – 31.3.

Suuret kulttuurihankkeet -apuraha on tarkoitettu ajankohtaisille hankkeille, jotka voivat olla alaltaan niin tiedettä, taidetta, yhteiskunnallista toimintaa kuin niiden erilaisia yhdistelmiäkin. Suuri kulttuurihanke tuottaa kulttuurisesti ja yhteiskunnan kannalta merkittäviä tuloksia ja rakentaa suomalaisen tieteen, taiteen ja sivistyksen tulevaisuutta. Arvostamme erityisesti ennakkoluulottomuutta ja uusia avauksia.

Tavoitteenamme on mahdollistaa mittava kulttuurihanke joko rahoittamalla hanke kokonaan tai toimimalla sen päärahoittajana.

Hakuaika on vuosittain tammikuun ensimmäisestä päivästä viimeiseen päivään asti.

Apuraha on tarkoitettu yhteisöille ja rekisteröidyille yhdistyksille sekä yrityksille. Yksityishenkilöistä koostuva työryhmä (esimerkiksi tutkimusryhmä) voi hakea vain, jos hakijana toimii esimerkiksi yliopisto tai rekisteröity yhdistys. Yksityishenkilöt eivät voi hakea apurahaa.

Apurahan käyttöaika on vuosittain 1.4 – 31.3.

Suuret kulttuurihankkeet -apuraha on tarkoitettu ajankohtaisille hankkeille, jotka voivat olla alaltaan niin tiedettä, taidetta, yhteiskunnallista toimintaa kuin niiden erilaisia yhdistelmiäkin. Suuri kulttuurihanke tuottaa kulttuurisesti ja yhteiskunnan kannalta merkittäviä tuloksia ja rakentaa suomalaisen tieteen, taiteen ja sivistyksen tulevaisuutta. Arvostamme erityisesti ennakkoluulottomuutta ja uusia avauksia.

Tavoitteenamme on mahdollistaa mittava kulttuurihanke joko rahoittamalla hanke kokonaan tai toimimalla sen päärahoittajana.

Apurahaa ei myönnetä organisaatioiden perustoiminnan tukemiseen eikä rakennushankkeisiin. Apurahaa ei myöskään myönnetä yksityishenkilöille.

Hakupalvelu avautuu vuosittain 1. tammikuuta ja haku päättyy tammikuun viimeisenä päivänä klo 24:00. Hakemusta tai sen liitteitä ei voi lähettää postitse tai sähköpostitse. Jos haet toista perättäistä kaksivuotista suuret kulttuurihankkeet -apurahaa, tee loppuraportti ja uusi hakemus säätiölle tammikuun viimeiseen päivään mennessä.

Hakupalveluun pääset tästä.