Vuosi: 2021

Suvielise Nurmi (teologian tohtori) | Teologia | 2021
post doc -tutkimukseen "Relationaaliset ympäristövastuut. Enaktivismin merkitys kompleksisten ympäristöongelmien vastuita ja niiden oikeuttamista koskevaan keskusteluun",28000€
Giovanni Barbarino (Doctor of Philosophy) | Matematiikka ja tietojenkäsittely | 2021
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen: Decorrelation Methods for Multi-Input nonstationary Signals,27600€
Mikko Hautakangas (filosofian maisteri) | Viestintä | 2021
väitöskirjaan: Neuvotteluja journalismin roolista polarisoituvassa yhteiskunnassa. Sovittelujournalismin käsite ja kokeilut Suomessa 2015–2021,12000€
Taru Koivisto (musiikin maisteri, musiikkiterapeutti) | Musiikkitiede | 2021
väitöskirjan viimeistelyyn: The (Un)Settled Space of Music Practitioners in the Finnish Healthcare System: Building Hybrid Professionalism in and through Music,12000€
Olli-Jaakko Kupiainen (TkL) | Viestintä | 2021
väitöskirjaan: Setting the same goals but travelling to different futures,8000€
Johannes Cairns (Doctor of Philosophy) | Biologia, ympäristö | 2021
post doc -tutkimukseen: "Predictive framework for optimising antimicrobial protocols to mitigate resistance evolution",28000€
Johanna Paajanen (Master of Science) | Kemia | 2021
väitöskirjaan: Electroblowing synthesis of ceramic submicron fibers for efficient and ecological purification of radioactive wastewater,5000€
Jaakko Tammilehto (psykologian maisteri) | Käyttäytymistieteet | 2021
väitöskirjaan: Tunteiden säätely: Sosiaaliset ja kognitiiviset tekijät sekä päivittäinen dynamiikka,12000€
Mikko Kivikoski (filosofian maisteri) | Biologia, ympäristö | 2021
väitöskirjaan: Perinnöllinen muuntelu luonnonpopulaatioissa – tutkimuksia kymmenpiikillä,24000€
Kajsa Roslund (filosofian maisteri) | Kemia | 2021
väitöskirjaan: Identifying volatile biomarkers for oral bacteria responsible for periodontitis and dental abscess.,24000€