Alat: Helinä Wähän rahasto

EL, lastentautiopin dosentti Taisto Sarkola | Helinä Wähän rahasto | 2020
lasten sydämen ja verisuonten sairauksia koskevaan kliiniseen tutkimukseen,12000€
Tuija Poutanen (Dosentti, lastenkardiologi) | Helinä Wähän rahasto | 2019
Lasten supraventrikulaarisen takykardian hoito Suomessa,13200€
Mari Ylinen (LT) | Helinä Wähän rahasto | 2018
Aortan koarktaation hoitotulokset Suomessa sekä verenpainetaudin kehittyminen ja sairastavuus pitkäaikaisseurannassa -tutkimukseen,10000€