Alat: Journalistinen työskentely

Voima-lehti | Journalistinen työskentely | 2023
kolme medianäkökulmaa Venäjään – Voima-lehden monimediallisen journalistisen kokonaisuuden toteuttamiseen,33000€
Markku Heikkinen (TaM) | Journalistinen työskentely | 2023
dokumenttielokuvan käsikirjoittamiseen,23000€
Kustannusosakeyhtiö Teatteri | Journalistinen työskentely | 2023
näytelmäkirjailijan työ ja draaman nykytilanne -artikkelisarjaan,12000€
Virpi Salmi (freelance-toimittaja) | Journalistinen työskentely | 2023
journalistiseen podcast-sarjaan työotsikolla "Kun tasa-arvo tuli Suomeen",13000€
Tuija Siltamäki (yhteiskuntatieteiden maisteri) | Journalistinen työskentely | 2023
reportaasitrilogian kenttätöihin, taustatöihin ja kirjoittamiseen,13000€
Elena Sulin (tieteen maisteri ja kandidaatti, taiteen kandidaatti) | Journalistinen työskentely | 2023
pitkän, rasismia käsittelevän dokumenttielokuvan valmisteluun ja kehittämiseen,13000€
Suomen arvostelijain liitto ry | Journalistinen työskentely | 2023
Kritiikin juhlavuosikirjan suunnitteluun ja toteuttamiseen,10000€
Saara Tuominen (yhteiskuntatieteiden kandidaatti) | Journalistinen työskentely | 2023
videoesseiden toteuttamiseen,13000€
Mervi Junkkonen (elokuvataiteen maisteri) | Journalistinen työskentely | 2022
pitkän dokumenttielokuvan kehittelyyn,8000€
Mia Jussinniemi (toimittaja) | Journalistinen työskentely | 2022
neliosaisen dokumenttisarjan käsikirjoitustyöhön,13000€