Alat: Maatalous- ja metsätiede

Zilan Wen (Master of Agriculture) | Maatalous- ja metsätiede | 2020
väitöskirjaan: Heterobasidion root rot: Pathogenicity and exploration of potential control measures,12000€
Jenna Purhonen (Filosofian tohtori) | Maatalous- ja metsätiede | 2019
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen: Energiapuun korjuun vaikutukset pienellä lahopuulla elävien kotelosienten toiminnalliseen monimuotoisuuteen,28000€
Neha Rai (Master of Science in Plant Biology and Biotechnology) | Maatalous- ja metsätiede | 2018
väitöskirjaan: Plant responses to solar and simulated UV and blue radiation and its interaction with drought stress,15000€
Zhen Zeng (Master of Sciences) | Maatalous- ja metsätiede | 2018
väitöskirjaan: Identification of molecular factors governing virulence and lifestyle switches in the conifer fungal pathogen Heterobasidion parviporum,12000€
Rajaraman Sitaram (Master of Science in Computational and Systems Biology) | Maatalous- ja metsätiede | 2017
väitöskirjaan: Global warming and boreal forest – a case study with the model species silver birch (Rauduskoivu),24000€
Mikaela Mughal (Filosofian maisteri) | Maatalous- ja metsätiede | 2016
väitöskirjatyöhön: Lehmien terveys ja hyvinvointi sekä niiden suhde tuotannon kannattavuuteen suomalaisilla lypsykarjatiloilla,13500€
Sylwia Adamczyk (Master of Science) | Maatalous- ja metsätiede |
Väitöskirjatyöhön aiheesta Aiheuttaako energiapuun korjuu pitkäaikaisia muutoksia metsämaan orgaanisen aineen laadussa?,22000€
Markus Melin (Maatalous- ja metsätieteiden maisteri) | Maatalous- ja metsätiede |
Laserkeilauksen käyttöä hirven elinympäristöjen kartoituksessa ja mallintamisessa sekä hirvituhoalueiden ennustamisessa käsittelevään väitöskirjatyöhön,22000€
Jie Zheng (Master of Science) | Maatalous- ja metsätiede |
Väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen: Effects of genotype, growth latitude and altitude, and environmental factors on the phytonutrients of sea buckthorn and currants,11000€
Markus Melin (Maa- ja metsätaloustieteen maisteri) | Maatalous- ja metsätiede |
Väitöskirjaan: Laserkeilauksen käyttö hirven elinympäristöjen kartoituksessa ja mallintamisessa sekä hirvituhoalueiden ennustamisessa,22000€