Alat: Viestintä

Sini Kaipainen (filosofian maisteri) | Viestintä | 2023
väitöskirjan viimeistelyyn: Instagram Professionalism in Professional Photojournalism: Branding the Work Persona on Instagram,26000€
Milla Koskinen (Filosofian maisteri) | Viestintä | 2022
väitöskirjaan: Pokémon GO: Memorable Player Experiences,13000€
Mikko Hautakangas (filosofian maisteri) | Viestintä | 2021
väitöskirjaan: Neuvotteluja journalismin roolista polarisoituvassa yhteiskunnassa. Sovittelujournalismin käsite ja kokeilut Suomessa 2015–2021,12000€
Olli-Jaakko Kupiainen (TkL) | Viestintä | 2021
väitöskirjaan: Setting the same goals but travelling to different futures,8000€
Mika Renvall (yhteiskuntatieteiden maisteri) | Viestintä | 2021
väitöskirjaan: Journalismi tutkimuksena: John Deweyn pragmatistinen journalismikäsitys,12000€
Ville Kankainen (Master of Science) | Viestintä | 2020
väitöskirjaan: Tabletop Games as Spreadable Media: Mapping the Contemporary Tabletop Gaming Ecosystem for Commercial and Serious Game Design,12000€
Simo Pieniniemi (Filosofian maisteri) | Viestintä | 2018
väitöskirjaan: Kulttuuriteollisuusteorian idea ja ajankohtaisuus,12000€
Kedra Joanna (Doctor of Philosophy) | Viestintä | 2017
post doc -tutkimukseen: Assessment of Students’ Visual Communication Competency in Finnish Higher Education,12000€
Saariketo Minna (Filosofian maisteri) | Viestintä | 2017
väitöskirjaan: Toimijuus ohjelmoidussa yhteiskunnassa,12000€