Vuosi: 2019

FT Laura Oulanne | Post doc -pooli | 2019
post doc-tutkimukseen: ”Maailmalliset mielet ja tilalliset subjektit modernistisessa kirjallisuudessa”, John Hopkins -yliopisto, (jatkoapuraha, syksy 2019) ,49000€
Maija Ylinen (Diplomi-insinööri) | Tekniset tieteet | 2019
tutkimusvierailuun: Reinventing enterprise architecture management in public sector: activity theory perspective to effective digital transformation,5000€
Moona Kinnunen (Teologian maisteri) | Teologia | 2019
väitökirjaan: The Queer Gender of Jesus in the Gospel of John,12000€
Noora Koivulahti (Teologian maisteri) | Teologia | 2019
väitöskirjaan: Global Networks of Suffering - An Inquiry into the Relationship Between the Ethical Justifications of Animal and Human Rights,12000€
Maija Lassila (Valtiotieteiden maisteri, kuvataiteen maisteri) | Kulttuurientutkimus | 2019
väitöskirjan loppuunsaattamiseen: Kaivoshankkeiden alkuvaiheiden esiintuomat eriävät ontologiat kahdessa paikassa Pohjois-Suomessa,24000€
Ilja Kokkonen (Oikeustieteen maisteri, filosofian maisteri) | Oikeustieteet | 2019
väitöskirjaan: Islamilainen pankkitoiminta islamilaisen ja länsimaisen oikeuskulttuurin kohtaamisena,24000€
Virva Tuomala (KTM) | Taloustieteet | 2019
väitöskirjaan: Inclusive supply chain management for urban food security,12000€
Hanna Mannila (Filosofian maisteri) | Kulttuurientutkimus | 2019
väitöskirjaan: Indian Dance Gurus and Their Authority in Transformation: Changes and continuities in the perceptions of the gurus' status, role and function from text to digital media,22000€
Alina Lehtonen (Oikeustieteen maisteri) | Oikeustieteet | 2019
väitöskirjaan: Kohti resurssitehokkuutta - teollisuuden jäte- ja materiaalivirtojen hyödyntäminen osana kiertotaloutta,12000€
Mikko Vaaramo (Kauppatieteiden maisteri) | Taloustieteet | 2019
väitöskirjatyöhön "Riskinkarttaminen, persoonallisuus ja ammatinvalinta",12400€