Vuosi: 2019

FT Laura Oulanne | Post doc -pooli | 2019
post doc-tutkimukseen: ”Maailmalliset mielet ja tilalliset subjektit modernistisessa kirjallisuudessa”, John Hopkins -yliopisto, (jatkoapuraha, syksy 2019) ,49000€
Maija Ylinen (Diplomi-insinööri) | Tekniset tieteet | 2019
tutkimusvierailuun: Reinventing enterprise architecture management in public sector: activity theory perspective to effective digital transformation,5000€
Moona Kinnunen (Teologian maisteri) | Teologia | 2019
väitökirjaan: The Queer Gender of Jesus in the Gospel of John,12000€
Noora Koivulahti (Teologian maisteri) | Teologia | 2019
väitöskirjaan: Global Networks of Suffering - An Inquiry into the Relationship Between the Ethical Justifications of Animal and Human Rights,12000€
Sanna Villarreal (Psykologian lisensiaatti, neuropsykologian erikoispsykologi) | Käyttäytymistieteet | 2019
väitöskirjaan: Uuden teknologisen sovelluksen hyödyntäminen aivoverenkiertohäiriöpotilaiden visuaalisen tarkkaavuuden arvioinnissa ja kuntoutuksessa,12000€
Shohreh Kariminezhad (Master of Science in Computational Biomedical Engineering) | Lääke- ja terveystiede | 2019
doctoral thesis: Novel Individualized Biomarker for Neuroplastic Capacity,12000€
Matthias Aulbach (Diplom-Psychologe (Univ.) ) | Yhteiskuntatieteet | 2019
väitöskirjaan: Computerized Implicit Process Interventions in Eating Behavior,24000€
Salla Hakkola (Filosofian maisteri) | Kemia | 2019
väitöskirjaan: Kauran bioaktiiviset yhdisteet - mahdolliset kauran käytön ja suoliston hyvinvoinnin biotunnisteet,12000€
Juan Cruz Landoni Martin (Master of Science in Translational Medicine) | Lääke- ja terveystiede | 2019
tutkimusvierailuun: Dynamics of DNA Synthesis in Mitochondria and its Relevance for Infantile Muscle Diseases,12000€
Emma Lamberg (Valtiotieteiden maisteri) | Yhteiskuntatieteet | 2019
väitöskirjaan: Nuorten naisten kiinnittyminen työelämään 2010-luvun Suomessa: pyrkimykset, merkitykset ja resurssit,24000€