Alat: Oikeustieteet

Tuomas Jussila (Filosofian maisteri) | Oikeustieteet | 2020
väitöskirjatyöhön: Kunta ja käräjäsali – Oikeudellinen pääoma Ilmajoen käräjäkunnassa n. 1860 – 1890,24000€
Katariina Kaura-aho (Oikeustieteen maisteri) | Oikeustieteet | 2020
väitöskirjaan: The ”right to have rights”: The refugee as a subject of rights and as a partaker in democratic politics,24000€
Ilja Kokkonen (Oikeustieteen maisteri, filosofian maisteri) | Oikeustieteet | 2019
väitöskirjaan: Islamilainen pankkitoiminta islamilaisen ja länsimaisen oikeuskulttuurin kohtaamisena,24000€
Alina Lehtonen (Oikeustieteen maisteri) | Oikeustieteet | 2019
väitöskirjaan: Kohti resurssitehokkuutta - teollisuuden jäte- ja materiaalivirtojen hyödyntäminen osana kiertotaloutta,12000€
Diliana Stoyanova (LLM) | Oikeustieteet | 2019
väitöskirjaan: Whistleblowers and the re-purposing of the United Nations,12000€
Tuomas Joel Mattila (Oikeustieteen kandidaatti, valtiotieteiden maisteri) | Oikeustieteet | 2018
väitöskirjatyön viimeistelyyn: Yhteisöllinen tekijyys ja luovuus tekijänoikeuslaissa; erityisesti alkuperäiskansojen, tekoälyn, tieteellisen tutkimuksen sekä yhteisöllisen taiteen konteksteissa,24000€
Raitasuo Santtu (Oikeustieteen maisteri) | Oikeustieteet | 2017
väitöskirjaan: Suhteellisuusperiaate julkisoikeudellisena periaatteena,24000€
Vesa Heikkinen (Oikeustieteen maisteri) | Oikeustieteet | 2016
The Emptiness of transparency - Citizen and government in the information society,24000€
Mikael Lohse (Oikeustieteen lisensiaatti) | Oikeustieteet |
Väitöskirjatyöhön: Terrorismirikoksen valmistelu ja edistäminen,11000€
Markus Kari (Oikeustieteen lisensiaatti, kauppatieteiden maisteri) | Oikeustieteet |
Väitöskirjatyöhön: Rahoitusmarkkinoiden vapautuminen - tutkimus markkinanormiston muutoksesta ja sen syistä,22000€