Alat: Oikeustieteet

Ilja Kokkonen (Oikeustieteen maisteri, filosofian maisteri) | Oikeustieteet | 2019
väitöskirjaan: Islamilainen pankkitoiminta islamilaisen ja länsimaisen oikeuskulttuurin kohtaamisena,24000€
Alina Lehtonen (Oikeustieteen maisteri) | Oikeustieteet | 2019
väitöskirjaan: Kohti resurssitehokkuutta - teollisuuden jäte- ja materiaalivirtojen hyödyntäminen osana kiertotaloutta,12000€
Diliana Stoyanova (LLM) | Oikeustieteet | 2019
väitöskirjaan: Whistleblowers and the re-purposing of the United Nations,12000€
Tuomas Joel Mattila (Oikeustieteen kandidaatti, valtiotieteiden maisteri) | Oikeustieteet | 2018
väitöskirjatyön viimeistelyyn: Yhteisöllinen tekijyys ja luovuus tekijänoikeuslaissa; erityisesti alkuperäiskansojen, tekoälyn, tieteellisen tutkimuksen sekä yhteisöllisen taiteen konteksteissa,24000€
Raitasuo Santtu (Oikeustieteen maisteri) | Oikeustieteet | 2017
väitöskirjaan: Suhteellisuusperiaate julkisoikeudellisena periaatteena,24000€
Vesa Heikkinen (Oikeustieteen maisteri) | Oikeustieteet | 2016
The Emptiness of transparency - Citizen and government in the information society,24000€
Markus Kari (Oikeustieteen lisensiaatti) | Oikeustieteet |
Väitöskirjatyöhön: Pääomamarkkinoiden vapauttaminen - tutkimus markkinanormiston muutoksesta ja sen syistä,10000€
Mikael Lohse (Oikeustieteen lisensiaatti) | Oikeustieteet |
Väitöskirjatyöhön: Terrorismirikoksen valmistelu ja edistäminen,11000€
Markus Kari (Oikeustieteen lisensiaatti, kauppatieteiden maisteri) | Oikeustieteet |
Väitöskirjatyöhön: Rahoitusmarkkinoiden vapautuminen - tutkimus markkinanormiston muutoksesta ja sen syistä,22000€
Anu Pitkänen (Oikeustieteen kandidaatti) | Oikeustieteet |
Väitöskirjatyöhön: Immateriaalioikeuksien rajapinnat – Tavaramerkkioikeuden ja tekijänoikeuden päällekkäissuoja,22000€