/ Ajankohtaista

Alfred Kordelinin palkintoihin 120 000 euroa

Alfred Kordelinin säätiön myöntämät palkinnot jaettiin sunnuntaina 6. marraskuuta.2016 säätiön vuosijuhlassa Helsingissä. Palkinnon saajat kuvataiteilija Antti Tanttu (vas), suomen kielen professori, emerita Kaisa Häkkinen sekä toimittaja ja tietokirjailija Rauli Virtanen säätiön vuosijuhlassa sunnuntaina Helsingissä.
kuvataiteilija Antti Tanttu (vas), suomen kielen professori, emerita Kaisa Häkkinen sekä toimittaja ja tietokirjailija Rauli Virtanen säätiön vuosijuhlassa sunnuntainta Helsingissä. Valokuvasta puuttuu Markus Jäntti. Valokuva Roni Rekomaa/STT

Alfred Kordelinin palkinnot saivat julkistalouden professori Markus Jäntti, toimittaja ja tietokirjailija Rauli Virtanen, kuvataiteilija Antti Tanttu sekä suomen kielen professori, emerita Kaisa Häkkinen.

Alfred Kordelinin säätiön myöntämät palkinnot jaettiin sunnuntaina 6.11.2016 säätiön vuosijuhlassa Helsingissä. Palkinnot ovat suuruudeltaan 30 000 euroa, ja ne myönnetään kannustuksena ja tunnustuksena suomalaisen sivistyksen hyväksi tehdystä työstä.

Helsinkiläinen Markus Jäntti (s. 1966) työskentelee professorina Helsingin yliopistossa ja Valtion taloudellisessa tutkimuskeskuksessa (VATT). Espoolainen Rauli Virtanen (s. 1948) toimii vapaana toimittajana ja tietokirjailijana. Antti Tanttu (s. 1963) on espoolainen kuvataiteilija ja Kaisa Häkkinen (s. 1950) suomen ja sen sukukielten tutkija ja hän asuu Turussa.

Vuodesta 1920 lähtien jaetulla palkinnolla on haluttu huomioida suomalaisia kulttuuritekoja. Palkinnon voi saada yksityishenkilö tai yhteisö. Ensimmäinen kunniapalkinto, 10 000 markkaa, myönnettiin säveltäjä Jean Sibeliukselle vuonna 1920. Alfred Kordelinin palkintojen saajat valitsee neljä raatia, jotka koostuvat tieteen, taiteen, kirjallisuuden ja kansanvalistuksen asiantuntijoista.

PALKINTOPERUSTELUT

MARKUS JÄNTTI

Markus Jäntti on köyhyyden, eriarvoisuuden ja taloudellisen liikkuvuuden tutkija. Erityisesti häntä kiinnostaa perhetaustan vaikutus taloudelliseen liikkuvuuteen.

Jäntti on taloustieteen huippujournaaleissa julkaiseva ahkera ja antaumuksellinen tutkija. Välittömästi sen jälkeen, kun oli väitellyt valtiotieteiden tohtoriksi 1993, hän julkaisi paljon referoidun tutkimuksen taloustieteen ykköslehdessä American Economic Review´ssä. Tässä vertailevassa tutkimuksessa Yhdysvaltain ja Ruotsin ylisukupolvisesta taloudellisesta liikkuvuudesta hän osoitti yhdessä taloustieteen professori Anders Björklundin kanssa vääräksi yleisen luulon, jonka mukaan taloudellinen liikkuvuus olisi USA:ssa suurempaa kuin muissa rikkaissa maissa. Tämän jälkeen Jäntti on julkaissut kymmeniä tutkimuksia taloustieteen parhaissa lehdissä käyttäen paljon kansainvälisiä vertailuaineistoja. Jäntti osallistuu aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun: Hän ei pelkää ottaa kantaa ja on usein toisinajattelija taloustieteilijöiden joukossa.

RAULI VIRTANEN

Rauli Virtanen on lähes 50 vuoden ajan raportoinut suomalaisille ulkomailta. Virtanen on työskennellyt johtavissa suomalaisissa viikkolehdissä ja televisiokanavilla sekä sanomalehdissä ja tehnyt juttuja vapaana toimittajana. Virtasen uutisoinnissa etusijalla ovat olleet eri aikojen kriisipesäkkeet, maailmalla tapahtuneet poliittiset liikehdinnät sekä sodat Vietnamin sodasta lähtien.

Virtasen rooli tienraivaajajana 1970-luvulta lähtien ansaitsee erityisen maininnan: hän yhtenä harvoista journalisteista avasi suomalaisille maailmaa aikana, jolloin uutisointi oli varsin rajattua yksistään jo teknisten rajoitteiden vuoksi.

Yksi Virtasen uran huippukohdista ajoittuu vuosiin 2015–2016, jolloin hän toimi Tampereen yliopiston viestinnän, median ja teatterin yksikön vierailevana professorina. Virtanen palasi samaan tiedeyhteisöön, josta vuonna 1970 lähti maailman houkuttelemana. Tuon vuoden aikana hän siirsi verratonta osaamistaan tuleville toimittajille, mahdollisille ulkomaanreporttereille. Virtanen on yksi kokeneimmista edelleen aktiivisista ulkomaantoimittajistamme. Hänen elämäntyönsä on vertaansa vailla.

ANTTI TANTTU

Antti Tanttu on näkemyksellinen kuvataiteilija, joka on jo 30 vuoden ajan tuonut nähtäväksemme hämmästyttävän hienoja puupiirroksia. Tanttu luo yksinkertaisilla välineillä voimallisia kuvia. Hänen teoksensa vievät meidät taiteentekemisen perusasioiden äärelle. Tantun käsittelyssä puupiirros, grafiikan arkaaisin menetelmä, säilyttää yhteytensä perinteeseen mutta kurkottaa samalla uudenlaisiin ulottuvuuksiin. Tanttu kaivertaa puuta ja painaa vedoksensa käsin. Näin syntyvät teokset ovat kuitenkin pääsääntöisesti uniikkeja, sillä Tanttu yhdistää graafisiin menetelmiin piirustusta ja maalausta. Näin hän kehittelee hienosti eteenpäin väripuupiirroksen mahdollisuuksia.

Tantun aiheina ovat useimmiten ihmisen eksistentiaaliset tunnot, unet ja muistot. Hän käsittelee ihmisen osaa kehittelemiensä arkkityyppisten kuvastojen kautta. Kauhistuttava ja humoristinen käyvät niissä vuoropuhelua. Teosten merkitykset eivät koskaan ole ilmeisiä, vaan työt jäävät kutkuttavan arvoituksellisiksi jamonimerkityksisiksi. Tantun kuvamaailman kauneus on jylhää ja ankaraa, mutta katsojaa palkitsevaa.

KAISA HÄKKINEN

Kaisa Häkkinen on suomen ja sen sukukielten tutkija, joka on erikoistunut kielihistoriaan, etymologiaan ja oppihistoriaan. Häkkinen on ollut erityisen kiinnostunut esimerkiksi vanhoista suomalaisista sanoista ja pyrkinyt selvittämään niiden alkuperän.

Tieteellisten monografioiden lisäksi Häkkinen on kirjoittanut monia oppikirjoja: Liki jokainen kielitieteen opiskelija Suomessa tutustuu Häkkiseen: Hänen teoksensa Kielitieteen perusteet on valittu suomen sekä suomalais-ugrilaisten kielten laitoksen pääsykoekirjaksi lähes kaikkiin yliopistoihin useamman kerran peräkkäin. Häkkinen tekee paljon yhteistyöstä eri alojen tutkijoiden kanssa. Yhteistyö onkin välttämätöntä, kun aiheet sivuavat eri tieteenaloja, kuten lintu- ja kasvitiedettä tai kirkkomusiikkia.

Tieteen yleistajuistamisessa Häkkinen on ylivertainen: Hän kirjoittaa lehtiin kolumneja, pitää esitelmiä ja kirjoittaa tarvittaessa vaikka Aku Ankkaa agricolalaisittain. Häkkinen on erinomainen esimerkki tutkijasta, joka on kansanomaistanut tieteen tuloksia meidän kaikkien iloksi.

Haastattelut

Markus Jäntti | markus.jantti@helsinki.fi | 029 4128723
Rauli Virtanen | rauli.virtanen@hotmail.com | 040 5455202
Antti Tanttu | antti.tanttu@iki.fi | 0400 420343
Kaisa Häkkinen | kahakki@utu.fi | 02 4703 092 ja 040 7412 173

Lisätiedot:
Erik Båsk
toimitusjohtaja
040-825 8071

www.kordelin.fi| Facebook