Alat: Oikeustieteet

Esa Kolehmainen (Oikeustieteen lisensiaatti) | Oikeustieteet |
Väitöskirjaan: Kieli, analyyttisyys ja normi,11000€
Satu Saarensola (Varatuomari, käräjätuomari) | Oikeustieteet |
Väitöskirjaan työnimellä Oikeudenkäyntikulut ja kohtuullisuus: tutkimus oikeudenkäyntikulujen jakautumisesta erityisesti OK 21 luvun 8b §:n mukaan,22000€
Ilja Kokkonen (Oikeustieteen ja filosofian maisteri) | Oikeustieteet |
Väitöskirjaan: Islamilainen pankkitoiminta islamilaisen ja länsimaisen oikeuskulttuurin kohtaamisena,24000€
Satu Saarensola (Varatuomari) | Oikeustieteet |
Väitöskirjatyöhön aiheesta Oikeudenkäyntikulut ja kohtuullisuus: tutkimus oikeudenkäyntikulujen jakautumisesta erityisesti OK 21 luvun 8b §:n mukaan,24000€
Kristiina Saraviita (Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari) | Oikeustieteet |
Väitöskirjaan: Kulttuurin käsite alkuperäiskansoja koskevassa ihmisoikeusdiskurssissa,21000€
Klaus Tuori (Oikeustieteen kandidaatti, valtiotieteiden maisteri) | Oikeustieteet |
Väitöskirjatyöhön: Euroopan keskuspankin ja eurojärjestelmän oikeudellinen kompetenssi ja kriisien hallinta,21000€
Markus Kari (Oikeustieteen lisensiaatti) | Oikeustieteet |
Väitöskirjatyöhön: Pääomamarkkinoiden vapauttaminen - tutkimus markkinanormiston muutoksesta ja sen syistä,10000€
Mikael Lohse (Oikeustieteen lisensiaatti) | Oikeustieteet |
Väitöskirjatyöhön: Terrorismirikoksen valmistelu ja edistäminen,11000€