/ Ajankohtaista

Alfred Kordelinin säätiön apurahat suurille kulttuurihankkeille

Alfred Kordelinin säätiö jakoi perjantaina 23. maaliskuuta suuret kulttuurihankkeet-apurahaa yhteensä noin 750 000 euroa Helsingin yliopiston Tieteen kansalliselle termipankille, Suomen Merimuseolle ja Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutin säätiölle. Toisen vuoden rahoitusta saivat Turun yliopiston arkeologian laitos, Suomen Kirjallisuuden Seura SKS, Helsingin Barokkiorkesterin yhdistys sekä Nykytaiteen museo Kiasma.

Alfred Kordelinin säätiön suuret kulttuurihankkeet -apurahahaku järjestettiin tammikuussa 2018. Hakemuksia tuli yhteensä 187 kappaletta, joista 168 oli osoitettu ensisijaisesti kulttuuriin ja 19 tieteeseen. Rahoitus myönnettiin seuraaville hankkeille:

Tieteen kielellä ja suomeksi kiitos
Helsingin yliopisto: Tieteen kansallinen termipankki, yhteensä 100 000 €

Tieteen termipankki kokoaa verkkopalveluunsa (tieteentermipankki.fi) kaikkien Suomessa harjoitettavien tieteenalojen termit eli tieteellisen sanaston sekä termityön avoimesti kaikkien kiinnostuneiden ulottuville. Tieteen termipankki kehittää suomen kieltä tieteen kielenä ja helpottaa käännösvastineita tarjoamalla rinnakkaiskielisyyttä eli eri kielillä käytävää tieteellistä diskurssia vahvistaen suomen kielen elinvoimaa tieteen kielenä. Hanke edistää myös tieteen yleistajuistamista ja saattaa tieteellisen tiedonmuodostuksen avoimesti jokaisen saataville.

Tieteen termipankki on suomalaisen tieteen kannalta ensiarvoisen tärkeä hanke. Tieteenalojen terminologian kääntäminen suomeksi on välttämätöntä suomen kielen säilyttämiseksi tieteenteon välineenä. Tieteen terminologia uudistuu jatkuvasti ja jotta suomi voidaan säilyttää sivistyskielenä, sitä on voitava käyttää yhteiskunnan kaikilla aloilla, myös tieteessä. Suomenkielistä tieteellistä terminologiaa tarvitaan läpikäyvästi koko yhteiskunnassa: se on osa suomalaisten perustuslaillista oikeutta omakieliseen koulutukseen ja kulttuuriin.

Merenpohjasta, Tukholmasta ja Pietarista yhdeksi kokonaisuudeksi
Suomen merimuseo: Kadonnut Ruotsinsalmi –  moniääninen historiantulkinta ja innovatiiviset digitaaliset aineistot vedenalaisesta kulttuuriperinnöstä rajat ylittävänä yhteistyönä, yhteensä 150 000 €

Kotkan edustavalla sijaitseva Ruotsinsalmi muodostaa etenkin siellä vuosina 1789 ja 1790 käytyjen Ruotsin ja Venäjän välisten meritaistelujen johdosta kiinnostavan merihistoriallisen kohteen. Laivojen hylyt esineistöineen tarjoavat paljon lisävalaistusta Suomen, Ruotsin ja Venäjän historiaan liittyen mutta – laivanrakennuksen, merenkulun ja kaupankäynnin kansainvälisyyden huomioon ottaen – myös laajemminkin käsitettynä ainutlaatuisen kohteen. Kaksivuotinen hanke liittyy luontevana osana yleensä Itämerta ja Itämeren aluetta koskevaan tutkimukseen ja Itämeren maiden väliseen kulttuuri- ja tieteelliseen yhteistyöhön.

Ruotsinsalmi on maailman mittakaavassa ainutlaatuinen Itämeren vedenalainen kulttuuriperintökohde, jonka olemassaolo osoittaa, että Itämeren maiden yhteinen historia ei ole sidoksissa valtioiden nykyisiin rajoihin tai kansallisuuksiin. Hanke tuo yhteen Suomen, Ruotsin sekä Venäjän yhteisen merellisen kulttuuriperinnön esittämällä meritaisteluiden ja sen seuraukset uusin digitaalisin keinoin. Merikeskus Vellamossa toteutettava näyttely kertoo tarinaa inhimillisestä näkökulmasta yksilöitä ja heidän tarinoitaan esiin tuoden moniäänisen historiantulkinnan avulla. Hanke identifioi hylkyjä ja tuottaa niistä 3D-mallinnoksia sekä avointa tietoa tutkimukseen.

Taitelijoiden ja kuraattoreiden kansainvälistymiseksi
Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutin säätiö: Kordelin Residencies New York – Helsinki, yhteensä 60 000 €

Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutin säätiö ja sen yhteistyökumppanit ISCP – International Studio & Curatorial Program -residenssikeskus sekä Frame Finland tarjoavat taiteilijoille ja kuraattoreille mahdollisuuden kansainvälistyä ja syventää osaamistaan New Yorkissa ISCP:n ohjelman sekä residenssin avulla. Suomalainen nykytaide kansainvälistyy paitsi taiteilijaresidenssien kautta, myös tarjoamalla kansainvälisille kuraattoreille mahdollisuuksia tutustua suomalaiseen nykytaidekenttään ja sen toimijoihin paikan päällä. Hanke mahdollistaa kahdenvälisen kuraattoriyhteistyön tuomalla ulkomaiset kuraattorit myös Suomeen.

New York vahvistaa asemaansa yhtenä maailman merkittävimmistä taidekeskittymistä, jossa äänen kuuluville saaminen vaatii kuitenkin pitkäjänteistä työskentelyä ja vahvaa paikallisasiantuntemusta. Samalla suomalainen nykytaide on yhä kansainvälisempää ja korkeatasoisempaa ja se edellyttää tehokasta yhteistyötä kansainvälisesti.

Kalevala kaikille
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura: Avoin Kalevala. Kansalliseepoksen digitaalinen, kriittinen editio, yhteensä 52 000 € (2. vuoden hakemus)

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Avoin Kalevala -hanke tuottaa teoksesta digitaalisen laitoksen, jossa uusi ja vanha tutkimustieto ovat säkeiden rinnalla tarjoamassa merkittävää tietoa sanastosta, historiasta ja sisällön analyysista. Avoin Kalevala on teoksen ensimmäinen kriittinen editio, joka antaa lukijalle käsityksen Kalevalan kokoonpanosta (Lönnrotin tekstin suhde aitoihin kansanrunoihin) ja siihen vaikuttaneista ideologisista ja kulttuurihistoriallisista taustoista.

Tutkimushankkeessa puretaan eepokseen liittyviä ajatusrakennelmia ja myyttejä tutkimalla Kalevalan historialliskulttuurista monikerroksellisuutta. Hanke toteutetaan kaikille avoimena, täysin digitaalisena julkaisuna edistäen tieteen avoimuutta ja suomalaista suullista runoperinnettä. Kalevala-tietopaketti tuo Kalevalan tulkinnat myös koululaisten tietoisuuteen ja laajentaa yhteyttä suomalaisen tutkimuksen ja suuren yleisön välille.

Taiteilijan ja taiteen tueksi
Kansallisgalleria: Kiasma Commission by Kordelin – Suomalaisen nykytaiteen uusi tuotanto- ja tukimalli: tilausteos Kiasman kokoelmiin ja kansainväliseen levitykseen, yhteensä 180 000 € (2. vuoden hakemus)

Kiasma Comission by Kordelin on uusi suomalaisen nykytaiteen tuotantomalli, joka tukee lahjakkaiden taitelijoiden urakehitystä ja verkottumista keskeisten kansainvälisten taidetoimijoiden kanssa. Hanke yhdistää uudella tavalla kotimaisen nykytaiteen vientiin erikoistuneen osaamisen tuomalla taiteilijalle Kiasman, Frame Finlandin ja Ulkoministeriön verkostot ja resurssit. Kiasma valitsee vuosittain taiteilijan, joka tuottaa teoksen museon nimikkotilaan ja joka liitetään Kansallisgallerian ja Kiasman pysyviin kokoelmiin. Taitelija saa työnsä tueksi moniammatillisen ja osaavan tiimin sekä mahdollisuuden kehittää omaa osaamistaan yhteistyössä kansainvälisten museo- ja asiantuntijaverkostojen kanssa. Hanke tarjoaa taitelijalle mahdollisuuden saada teoksensa osaksi kansallista kulttuuriperintöä ja samalla se edistää merkittävästi suomalaisen nykytaiteen näkyvyyttä ja kansainvälistä tunnettuutta.

Monteverdiä Helsingissä ja Cremonassa
Helsingin Barokkiorkesterin yhdistys ry: Oopperaa Musiikkitalossa 2018-2021, yhteensä 100 000 € (2. vuoden hakemus)

Helsingin barokkiorkesteri on korkeatasoinen ja aktiivisesti toimiva kokoonpano joka on toiminut lähes 20 vuoden ajan. Kunnianhimoinen oopperasarja tekee tunnetuksi harvemmin esitettyä oopperaohjelmistoa ja ulkomaankiertueiden myötä lisää suomalaisvetoisen oopperan kotimaista ja kansainvälistä tunnettuutta. Keväällä 2018 esitetty Leopold Koželuchin ainoa, viimeksi 200 vuotta sitten esitetty Kustaa Vaasa saavutti suuren menestyksen valottaen Suomen ja Ruotsin yhteistä historiaa. Esitys taltioitiin ja on nähtävissä Yle Areenassa. Helsingin barokkiorkesterin historiallisesti merkittävä oopperasarja saa jatkoa Claudio Monteverdin teoksella Love & War (työnimi) ja tulevassa ohjelmistossa nähdään parhaita suomalaisia ja ulkomaisia solisteja. Love & War – teos nähdään vuoden 2019 aikana niin Kansallisteatterissa kuin Monteverdin synnyinseuduilla Italian Cremonassa.

Uusia lehtiä Suomen historiaan
Turun yliopiston arkeologian laitos: Yksilö, yhteisö ja yhteiskunta varhaishistoriassa – Ravattulan Ristimäen kirkko ja Suomen kristillistyminen, yhteensä 105 000 € (2. vuoden hakemus)

Hankkeessa tutkitaan Suomen varhaishistoriaan (ristiretkiajan ja varhaiskeskiajan murroskausi, n. 1100–1250 jKr.) ajoittuvaa paikalliskulttuuria ja siinä ajanjakson aikana tapahtuvia merkittäviä muutoksia Ravattulan Ristimäen kirkon ja ruumiskalmiston kautta. Ristimäen aineiston tarjoaa mahdollisuuden kurkistaa kokonaisvaltaisesti suomalaisen kulttuurin alkujuuriin sekä aikakauden paikalliskulttuuriin. Monitieteinen tutkimushanke hyödyntää monipuolisesti sekä humanistisia että luonnontieteellisiä menetelmiä.

Kaarinassa sijaitseva Ravattulan Ristimäki on ainutlaatuinen, kansallisesti merkittävä historiallinen kohde Suomessa. Hanke romuttaa myyttejä kristinuskon saapumisesta Suomeen ja paljastaa suomalaisen kulttuurin varhaisimpia vaiheita ja yksityiskohtia niin yksilön, yhteisön kuin yhteiskunnan tasolta. Odotukset ovat korkealla ja monipuolisten menetelmien, kuten maaperä- ja maanäyteanalyysien, muinais-dna-tutkimusten ja stabiili-isotooppien tutkimusten ennustetaan tuottavan mullistavaa, uudenlaista tietoa niin arkeologian kuin muidenkin tieteenalojen kentille.

Alfred Kordelinin säätiö on yksityinen, yleishyödyllinen säätiö, joka tukee tiedettä ja kulttuuria. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä apurahoja ja palkintoja tutkijoille, taiteilijoille ja kulttuurin kentällä toimiville yksityishenkilöille, työryhmille ja yhteisöille.

 

Lisätiedot

Alfred Kordelinin säätiö
Toimitusjohtaja Erik Båsk
erik.bask@kordelin.fi
puhelin 040 825 8071

Tieteen kansallinen termipankki
Professori Tiina Onikki-Rantajääskö
tiina.onikki@helsinki.fi
puhelin 0503199331

Suomen merimuseo
Intendentti Pia Paukku
pia.paukku@kansallismuseo.fi
puhelin 0295336480

Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutin säätiö
Johtaja Kaarina Gould
gould@fciny.org
puhelin +16464368738

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Tutkija Niina Hämäläinen
niina.hamalainen@finlit.fi
puhelin 0442366504

Kansallisgalleria / Nykytaiteen museo Kiasma
Museonjohtaja Leevi Haapala
leevi.haapala@kiasma.fi
puhelin 040 3567434

Helsingin Barokkiorkesterin yhdistys ry
Toiminnanjohtaja Kerttu Piirto
kerttu.piirto@hebo.fi
puhelin +358505276994

Turun yliopisto, arkeologian laitos
Yliopisto-opettaja Juha Ruohonen
jukaru@utu.fi
puhelin 050 449 5231